Loading لطفا کمی صبر کنید ...شهروندان عزیز؛
شرکت ترافیک هوشمند الیت، با تاکید بر پاسخگویی و شفافیت عملکرد، فرصتی را برای بازدید از بخش‌های مختلف این شرکت فراهم آورده است. در صورت تمایل و ثبت درخواست، آماده میزبانی زائران و مجاورین شهر بهشت می‌باشیم.
روابط عمومی و آموزش شهروندی شرکت ترافیک هوشمند الیت

 
نوع بازدید :  
نام شرکت/سازمان/دانشگاه :  
لطفا اطلاعات نماینده سازمان جهت هماهنگی های بعدی، ثبت شود.
لطفا اطلاعات بازدید کننده جهت هماهنگی های بعدی، ثبت شود.
نام خانوادگی :  
نام :  
کد ملی :  
عنوان شغل :  
شماره همراه :  
آدرس محل کار :  
شماره پلاک خودرو :
ایران
اطلاعات بازدید:
تعداد افراد بازدید کننده :  
تاریخ بازدید درخواستی :  
توضیحات :

Copyright 2013 - 2019 © Design and Powered by Pejvak Soft